Strategisk innholdsdesign med kjernemodellen

Varigheit: 3 timar

Pris: 30.000 eks mva

Antall deltakarar: 4-50

Kjernemodellen er eit intuitivt og praktisk rammeverk for å samarbeide tverrfagleg om å lage betre innhald for digitale produkter og tenester.

Metoden består av eit enkelt kjerneark, eit workshopformat (kjerneverksted) og ein praktisk filosofi for tverrfagleg samarbeid.

Modellen er fleksibel og samtidig kompatibel med annan metodikk, og passar difor godt inn som ei felles referanseramme i prosjekter.

Kjernemodellen og dei tilhøyrande verktøya er godt eigna til å:

Kurset passar for alle konsulentar, enten dei jobbar med ux-design, tenestedesign, innhaldsdesign, utvikling, prosjektledelse, strategi/forretningsutvikling eller andre ting.

Innhaldet i kurset vil være basert på det åpne kurset i "Strategisk innhaldsdesign med kjernemodellen", som mellom anna fekk 4,9 av 5 mulige i rating på Confab.

Forskjellen er at opplegget er skreddersydd for dykkar bakgrunn og kompetanse, og at vi tar utgangspunkt i heilt konkrete caser som de jobbar med. Deler av kurset vil difor også kunne passere som fakturerbart arbeid.

Målet er at det skal være mulig å ta i bruk metoden umiddelbart i neste kundeprosjekt.

Referanser

Eg har tidlegare holdt variantar av dette kurset for mellom andre Netlife Design, Knowit (Oslo og Bergen), Novateur, Spoon, Webstep og Northern Beat. Oppgir gjerne referansar på forespørsel.

Sagt om kurset

«Et virkelig matnyttig kurs om en resultatfokusert modell!» Linn Hustad, senior designer i Gnist Design

«Alle som jobber med nettsider bør lære seg kjernemodellen.» Anders Hakstun, UX- og informasjonsstrategi i Bouvet