Varigheit: 3 timar Pris: 30.000 eks mva Antall deltakarar: 4-30

Kjernemodellen er eit intuitivt og praktisk rammeverk for å samarbeide tverrfagleg om å lage betre innhald for digitale produkter og tenester. Metoden består av et enkelt kjerneark, et workshopformat (kjerneverksted) og en praktisk filosofi for tverrfaglig samarbeid.

Modellen er fleksibel og samtidig kompatibel med annan metodikk, og passar derfor godt inn som ei felles referanseramme i prosjekter.

Kjernemodellen og dei tilhøyrande verktøya er godt eigna til å:

• Være ein del av ei felles verktøykasse i tverrfaglige team • Skape eigarskap, forankring og auka digitalt modenheit i organisasjonen • Forenkle, forankre og skape framdrift i prosjekter og prosesser

Kven passer kurset for?

Kurset passar for alle fagkompetanser, enten dei jobbar med ux-/tenestedesign, kommunikasjon, utvikling, prosjektledelse, strategi/forretningsutvikling eller andre ting.

Innhaldet i kurset er i all hovedsak det samme som det åpne kurset i "Strategisk innhaldsdesign med kjernemodellen".

Forskjellen er at opplegget blir skreddersydd for dykk, og at vi tar utgangspunkt i heilt konkrete caser som de jobbar med. Målet er at det skal være mulig å ta i bruk metoden umiddelbart i neste prosjekt.

Referansar

Eg har tidlegare holdt variantar av dette kurset for mellom andre Mestergruppen, Miljødirektoratet, Helsenorge, Universitetet i Bergen, Boldbooks og Netlife Design. Oppgir gjerne referansar på forespørsel.

Sagt om kurset

"Kjernemodellen bør alle som jobber med digitale utviklingsprosjekter lære seg å praktisere. Et virkelig matnyttig kurs om en resultatfokusert modell!" Linn Hustad, senior designer i Gnist Design

“Utrolig deilig å ta en kompleks materie ned på jorda. Kjernemodellen er et viktig verktøy i verktøykassa for alle som jobber med digitale tjenester!” Marlen Knoph, digital prosjektleder Den Norske Turistforening

"Kjernemodellen er like enkel som den er genial, og er et godt verktøy for å skape bevissthet og engasjement rundt innhold på nettsiden." Jarle Stokland, webredaktør NVE

«Alle som jobber med nettsider bør lære seg kjernemodellen.» Anders Hakstun, UX- og informasjonsstrategi i Bouvet

Om meg

Are Gjertin Urkegjerde Halland har jobba 25 år som konsulent med fokus på strategi, design og innhald, derav 13 år i Netlife Design.

Han har utvikla kjernemodellen sidan 2006, og jobbar no fulltid med formidling og fasilitering av metoden. Han er også forfattar av boka "Kjernemodellen - et praktisk rammeverk for å lage bedre digitale tjenester" (Kraft forlag, 2021).

Kontakt