Untitled

Hei, Are her!

Jobbar du med digital kommunikasjon i ein frivillig organisasjon?

Det kan være ein beintøff jobb!

Etter å ha jobba med digital strategi for eit titals frivillige organisasjonar gjennom dei siste 20 åra, ser eg at mange slit med dei same utfordringane:

I tillegg føler du kanskje at det er vanskeleg å halde styr på mylderet av digitale kanalar og halde seg oppdatert på kva som er “riktig måte” å kommunisere på akkurat no.

Oppi den daglege brannslukkinga er det difor ikkje lett å bruke ressursane optimalt.

Som eit resultat av dette kan det fort bli: